نورا و اتاق نیمه شب – بخش چهارم – اتاق عمه لیزا

نورا بلند شو دیگه. بالاخره با صدا و تکان های تاد چشم هایش را باز کرد: چیه؟ بگذار بخوابم تاد. تاد: گشنمه. در باز نمیشه. نورا که نیمه خواب بود تازه یادش افتاد دیشب در را قفل کرده است. خوشبختانه هیچ خبری از غریبه‌ها نشده بود. تمام شب تا نزدیکی‌های سپیده دم خواب به چشم… ادامه خواندن نورا و اتاق نیمه شب – بخش چهارم – اتاق عمه لیزا

نورا و اتاق نیمه شب – بخش سوم – صداها

برای شام همه خانواده دور هم جمع شده بودند: عمه شارلوت، 45 ساله با همسر و پسر جوانش. خاله آملیا، خاله کوچک نورا و تاد که 38 ساله بود همراه با همسرش، پسرش که همسن نورا بود و دختر کوچکش که چهار ساله بود. خاله ایزابلا، خاله بزرگ بچه ها حدودا 50 ساله بود، هرگز… ادامه خواندن نورا و اتاق نیمه شب – بخش سوم – صداها

داستان حیوان خانگی عجیب

کلید رو توی در چرخوندم. حتما شما هم وقتی کلید رو توی در خونه خودتون می‌چرخونید و در رو باز می‌کنید انتظار دارید همون چیزی رو ببینید که هر روز می‌دیدید. من هم همین انتظار رو داشتم. اما وقتی در رو باز کردم چشمام کاملا گرد شدند. همه جا بهم ریخته بود و میز وسط… ادامه خواندن داستان حیوان خانگی عجیب

نورا و اتاق نیمه شب – بخش دوم – خانه جدید

بهترین راه این بود که نورا و تاد با مادربزرگ و پدربزرگ پدری‌شان در ویندسور زندگی کنند. این انتخاب خود بچه ها هم بود. هرچند نورا دلش نمی‌خواست از همسایه ها، دوستان و همکلاسی های قدیمی‌ش دور شود اما هم نورا و هم تاد نیاز به کسی داشتند که از آن‌ها مراقبت کند. این تصمیم… ادامه خواندن نورا و اتاق نیمه شب – بخش دوم – خانه جدید

نورا و اتاق نیمه شب – بخش اول – حادثه ناگوار

قطار ریچموند – ویندسور با سرعت تمام حرکت می‌کرد. بدون اینکه برای تماشای مناظر اطرافش مکثی کند. گویا عجله داشت زودتر مسافرانش را زمین بگذارد و نفس راحتی بکشد. دختربچه‌ای که داخل کوپه سوم کنار برادر کوچکترش نشسته بود با نگاهی نگران از پنجره قطار به بیرون خیره شده بود. مسیر برایش آشنا بود. از… ادامه خواندن نورا و اتاق نیمه شب – بخش اول – حادثه ناگوار

داستان شب بارانی

باران شدیدی می‌بارید. آسمان، تاریک و خیابان خیس و لغزنده بود. عابرین پیاده درحالیکه خودشان را زیر چترهایشان پنهان کرده بودند سعی می‌کردند بدون اینکه خیس شوند زودتر خودشان را به خانه برسانند. اما در میان همهمه‌ی خیابان، مجید و سارا عجله‌ای برای رفتن نداشتند. زن و شوهر جوانی که حدود یک سال از ازدواج‌شان… ادامه خواندن داستان شب بارانی