انشا درباره کوه به کوه نمیرسه ولی آدم به آدم میرسه

در این مطلب یک انشا در مورد ضرب المثل کوه به کوه نمیرسه ولی آدم به آدم میرسه با مقدمه، بدنه و نتیجه گیری برای شما آماده کرده‌ایم. امیدواریم این مطلب در ارائه ایده های مناسب نگارش به شما کمک کند. انشا در مورد ضرب المثل کوه به کوه نمیرسه ولی آدم به آدم میرسه… ادامه خواندن انشا درباره کوه به کوه نمیرسه ولی آدم به آدم میرسه

داستان تلافی ظلم

روزی مردم آزاری که صاحب مقامی در سپاه پادشاه بود با سنگ به سر درویش بی گناهی می‌زند. بیچاره درویش به خاطر جایگاهی که آن مردم‌آزار داشت کاری از دستش ساخته نبود.

داستان پادشاه ظالم و بهترین عبادت

روزی پادشاهی بی انصاف از فردی پرهیزگار و خداترس پرسید: در میان عبادت ها کدام عبادت بهتر و پسندیده تر است. پرهیزگار گفت: بهترین عبادت برای تو خوابیدن در نیمه روز است تا مردم برای مدت کوتاهی هم که شده از آزار و ظلم تو راحت باشند. ظالمی را دیدم که نیمه های روز خوابیده… ادامه خواندن داستان پادشاه ظالم و بهترین عبادت

داستان دعای درویش در حق حاکم

در زمان حکومت حجاج بن یوسف ثقفی، به او خبر دادند درویشی در بغداد زندگی می‌کند که دعاهایش برآورده می‌شوند. حجاج دستور داد او را به حضورش آوردند و از او خواست دعای خیری در حقش کند. درویش دست به دعا بلند کرد و گفت: خدایا جان او را بگیر. حجاج با ناراحتی پرسید: این… ادامه خواندن داستان دعای درویش در حق حاکم