داستان پادشاه خسیس

داستان پادشاه خسیس برگرفته از حکایت چهاردهم باب اول گلستان سعدی است و توسط قصه دون به زبان روان امروزی برگردانده شده است. پادشاهی نسبت به وضعیت مملکت چندان توجهی نمی‌کرد و دستمزد کافی به سربازان و لشکریان نمی‌داد. تا اینکه دشمن قدرتمندی به کشور حمله کرد. لشکریان هم که از وضع خود راضی نبودند همگی از مقابله با دشمن خودداری… ادامه خواندن داستان پادشاه خسیس