انشا درباره شانس

مقدمه انشا شانس چیست؟ آیا شانس یک نیروی مرموز و غیرقابل کنترل است که تعیین می‌کند قرار است چه چیزهای خوب یا بدی در زندگی ما رخ دهد؟ آیا شانس چیزی است که باعث می‌شود اتفاقات به صورت تصادفی رخ دهد و ما هیچ کاری نمی‌توانیم برای تغییر آن بکنیم؟ یا شانس یک فرصت است… ادامه خواندن انشا درباره شانس