انشا در مورد فصل پاییز

انشاء اول درباره پاییز مناسب پایه های ابتدایی فصل پاییز یکی از زیباترین فصل‌های سال است. پاییز از ماه مهر شروع می‌شود و مثل فصل‌های دیگر سال سه ماه دارد. پس از ماه مهر، ماه آبان و ماه آذر می‌آیند که همه در فصل پاییز هستند. این فصل تا آخر ماه آذر ادامه دارد. فصل… ادامه خواندن انشا در مورد فصل پاییز