داستان عابد کم صبر و سگ گرسنه

روزی روزگاری عابدی در کوهی دور از مردم به تنهایی زندگی می‌کرد و روزهای خود را به روزه و عبادت خداوند مشغول بود. شب‌ها هم قرص نانی به دستش می‌رسید که نصف آن را برای شام می‌خورد و نصف دیگر را برای سحر نگه می‌داشت. به این ترتیب با قناعت زندگی خود را می‌گذراند و… ادامه خواندن داستان عابد کم صبر و سگ گرسنه