قصه پسربچه‌ای که از گوجه فرنگی خوشش نمی‌آمد!

روزی روزگاری پسر کوچکی بود که گوجه فرنگی دوست نداشت. او از رنگ قرمز گوجه فرنگی ها خوشش نمی‌آمد. به همین خاطر همیشه گوجه فرنگی های غذایش را از داخل ظرف غذا جدا می‌کرد و از خوردن آنها خودداری می‌کرد. یک روز پسرک در اتاقش خوابیده بود که با صدایی عجیب از خواب بیدار می‌شود.… ادامه خواندن قصه پسربچه‌ای که از گوجه فرنگی خوشش نمی‌آمد!