داستان پسری در خیابان سرد

پسرک شب ها را در خرابه‌ای سر می‌کرد. نه خانواده ای داشت و نه خانه ای. هر روز صبح زود بیدار می‌شد و تا پاسی از شب در خیابان ها دستفروشی می‌کرد. هر چیزی که می‌توانست می‌فروخت، گاهی اوقات روزنامه‌ای به مردهای جدی رهگذر می‌فروخت. بعضی روزها به بچه‌هایی که از مدرسه به خانه گرم… ادامه خواندن داستان پسری در خیابان سرد

قصه خیار قرمز

روزی روزگاری خیار قرمزی به نام کاکلی در یک باغ بزرگ زندگی می‌کرد. کاکلی اصلا از رنگ خودش راضی نبود و همیشه احساس می‌کرد با خیارهای دیگر متفاوت است. او فقط یک آرزو داشت آن هم این بود که رنگش مانند همه خیارها سبز باشد. کاکلی به دوستان سبز خود حسادت می‌کرد چرا که می‌دید… ادامه خواندن قصه خیار قرمز

قصه شیر خودخواه

روزی روزگاری در جنگلی انبوه، دو شیر با شکوه به نام‌های سیمبا و موفاسا زندگی می‌کردند که با یکدیگر برادر بودند. هر دوی آنها قوی و قدرتمند بودند و همین موضوع آن‌ها را به شجاع‌ترین حیوانات جنگل تبدیل می‌کرد. اما سیمبا که بزرگتر از موفاسا بود شیر خودخواهی بود و خودش را بهتر از برادرش… ادامه خواندن قصه شیر خودخواه